Та сонгуульд хандив өгөхдөө хуулийн дагуу Өөрийн нэр, Регистр, Эх үүсвэр, Утасны дугаарыг гүйлгээний утга дээр заавал бичихийг анхаарна уу ! Гүйлгээний утга буруу хандивыг буцаах, улсын орлого болгохыг анхаарна уу !

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

Та сонгуульд хандив өгөхдөө хуулийн дагуу Өөрийн нэр, Регистр, Эх үүсвэр, Утасны дугаарыг гүйлгээний утга дээр заавал бичихийг анхаарна уу ! Гүйлгээний утга буруу хандивыг буцаах, улсын орлого болгохыг анхаарна уу !

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Та сонгуульд хандив өгөхдөө хуулийн дагуу Өөрийн нэр, Регистр, Эх үүсвэр, Утасны дугаарыг гүйлгээний утга дээр заавал бичихийг анхаарна уу ! Гүйлгээний утга буруу хандивыг буцаах, улсын орлого болгохыг анхаарна уу !

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл